Molenco AB
 
 
Molenco - Grafisk industri
Produkter
Duplex/Triplex

Detta är en en/tvåsids vit kartong med ett mittskikt av grå returfiber eller vit slipmassa.

Användes för huvudsakligen förpackningar.
Molenco AB | Mejselvägen 16, 541 34 SKÖVDE | tel 0500-48 60 07 | fax 0500-48 60 05 | E-post info@molenco.se