Molenco AB
 
 
Molenco - Grafisk industri
Produkter
Kraftkartong

Denna kartong är ensids glättad med ett ytskikt av en- eller tvåsids brun och ett mittskikt av grå returfiber.

Materialet används till bl.a. förpackningar och mellanlägg.
Molenco AB | Mejselvägen 16, 541 34 SKÖVDE | tel 0500-48 60 07 | fax 0500-48 60 05 | E-post info@molenco.se