Molenco AB
Molenco AB - Elektrisk isolation
Produkter
DMD

Kvalitet
Ett 3-skikts flexibelt isolerlaminat med polyesterfilm i mitten, som på båda sidor laminerats med polyesterfibrer. Temperaturindex: 155˚ C.

Användningsområde
I bl.a. generatorer och traktionsmotorer som fasisolering.
Molenco AB | Mejselvägen 16, 541 34 SKÖVDE | tel 0500-48 60 07 | fax 0500-48 60 05 | E-post info@molenco.se