Molenco AB
Molenco AB - Elektrisk isolation
Produkter
Konverterade presspanartiklar

Kvalitet
Cellulosabaserade produkter. Cylindrar, kragar, ringar, vågpresspan m.m.

Användningsområde
Oljetransformatorer.
Molenco AB | Mejselvägen 16, 541 34 SKÖVDE | tel 0500-48 60 07 | fax 0500-48 60 05 | E-post info@molenco.se