Molenco AB
Molenco AB - Elektrisk isolation
Produkter
Nomex/Mylar/Nomex

Ett 3-skikts laminat (kan även erhållas i 2-skikt), bestående av en Polyesterfilm, som på båda sidor laminerats med Nomex 410. Temperaturindex: 155˚ C.

Användningsområde
Spårisolering samt spårlock i elektriska maskiner men även som isolering i torrisolerade transformatorer.
Molenco AB | Mejselvägen 16, 541 34 SKÖVDE | tel 0500-48 60 07 | fax 0500-48 60 05 | E-post info@molenco.se