Molenco AB
Molenco AB - Elektrisk isolation
Produkter
Presspan

Kvalitet
Ett cellulosabaserat material, som uppfyller de högsta krav på såväl elektriska som mekaniska egenskaper. Temperaturindex: 105˚ C.

Användningsområde
Används som isolering av transformatorspolar, till kragar, tryckringar, isolercylindrar mellan hög- och lågspänningslindningar i transformatorer samt som mellanväggar i oljebrytare.
Molenco AB | Mejselvägen 16, 541 34 SKÖVDE | tel 0500-48 60 07 | fax 0500-48 60 05 | E-post info@molenco.se